ภารกิจสมาคม
Date:
Topic: Task MRCT Project by TDA


              สมาคมผู้เก็บกู้ทุ่นระเบิดไทย (Thai Civilian Deminer Association) หรือ TDA เป็นหน่วยงานพัฒนาเอกชนหนึ่งที่ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศไทยที่ประสบปัญหาภัยจากทุ่นระเบิด โดยร่วมมือกับศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ นับตั้งแต่เดือน เมษายน 2557 ถึงปัจจุบัน ได้มีการเปิดโครงการ MRCT (ปฏิบัติการปรับลดพื้นที่ทุ่นระเบิดบริเวณพื้นที่ชายแดนกัมพูชา จังหวัดสุรินทร์ ประเทศไทย พร้อมทั้งการเผยแพร่ประสบการณ์ที่ได้ The Implementation and Dissemination of the Experience of Minefield Releasing at Border Area with Cambodia in Surin Province, Thailand: MRCT) โดยในช่วง 45 วันแรกฝึกอบรมทบทวนให้แก่พนักงาน หลังจากนั้นนับจากวันที่ 15 มิถุนายน 2557 เป็นต้นมา ได้เข้าทำงานในพื้นที่อันตรายที่ยืนยัน CHA 387-01 เพื่อปรับลดพื้นที่ทุ่นระเบิดด้วยวิธี Land Release. 

 

   

 อบรมการกวาดล้างทุ่นระเบิดโ ดยอาจารย์จากโรงเรียนช่าง ราชบุรี ค่ายภานุรังษี 

 

  
พ.อ.ดร.สุชาต จันทรวงศ์ ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับลดพื้นที่ด้วยวิธี Land Release.

ให้กับองค์กร TDA ณ พื้นที่ฝึก ชุด ช.สนาม กกล.สุรนารี อ.ปราสาท จว.สุรินทร์ 

    

ฝึกอบรม First Aid. BLS

  

      ที่พักภาคสนาม ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
            
                        

         
          ในช่วงแรกของการปฏิบัติงานด้วยวิธี Land Release พนักงานสนามได้ดำเนินการสำรวจที่ไม่ใช่ทางเทคนิคโดยเก็บข้อมูลจากชาวบ้านในพื้นที่เป็นข้อมูลเบื้องต้น เพื่อกำหนดขอบเขตของสนามทุ่นระเบิด CHA 387-01 พบว่าพื้นที่อันตรายที่ยืนยัน CHA 387 - 01 ขนาดพื้นที่ประมาณ 2,400,000 ตารางเมตร ได้แบ่งออกเป็น 5 Sector ตามหลักฐานความน่าจะมีอยู่ของทุ่นระเบิด ตามภาพประกอบ 


          แม้ว่า Sector 5 จะปรับลดพื้นที่ด้วยวิธี Land Release แล้ว 
โดยมีขนาดพื้นที่ปลอดภัยประมาณ 339,571 ตารางเมตร
ทางสมาคมผู้เก็บกู้ทุ่นระเบิดไทยยังทำการสุ่มตรวจซ้ำอีก 
เพื่อให้แน่ใจพื้นที่ดังกล่าวปลอดภัยจริง

          

หลังจากนั้นพนักงานสนามได้เข้าทำการสำรวจทางเทคนิคพื้นที่ Sector1 ระหว่างวันที่ ถึง 28 กรกฎาคม 2557 พบทุ่นระเบิด ชนิด AP 42 ทุ่น, UXO 5 ทุ่น อย่างไรก็ตามสามารถปลดปล่อยพื้นที่ 18,681 ตารางเมตร

         
      


This article comes from Thai Civilian Deminer Association (TDA)
http://tda.or.th

The URL for this story is:
http://tda.or.th/modules.php?name=News&file=article&sid=47