รายงาน
Date:
Topic: Workshop on Land Release in Cambodia
ตัวแทนสมาคมผู้เก็บกู้ทุ่นระเบิดพลเรือนไทย นายอมรชัย ศิริไสย์และ ร.อ. กาญจน์ ฤทธิแผลง ได้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเก็บกู้ทุ่นระเบิดที่มีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและประหยัดงบประมาณ โดยใช้ขบวนการปลดปล่อยพื้นที่อย่างชาญฉลาด ระหว่างวันที่ ๑๙ ถึง ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ ที่ เสียมเรียบ กัมพูชาRepresentative of the Thai Civilian Deminer Association (TDA) Mr. Amornchai Sirisai and Capt. Kan Rittiplaeng took part in the workshop on cost-effective landmine clearance through Land Release Methodology (Smart Clearance) held in Siem Reap, Cambodia during 19 to 21 September 2011


ในการสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน จากประเทศต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากทุ่นระเบิดทั่วโลก เป็นการนำเสนอวิธีการเก็บกู้และกวาดล้างทุ่นระเบิดให้ได้พื้นที่ปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ มีการแลกเปลี่ยนแนวความคิดการปฏิบัติงานระหว่างประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทย มีการดูงานภาคสนาม การระดมความคิด ชึ่งถือว่าได้ประโยชน์มาก และต่อไปแต่ละประเทศคงจะต้องปฏิบัติงานด้านการเก็บกู้ทุ่นระเบิดให้คุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับนายอมรชัย ศิริไสย์ ผู้แทนจากสมาคมฯ เข้าร่วมสัมมนา ที่จัดขึ้นที่โรงแรม บุรี อังกอร์ เสียมเรียบ กัมพูชา ๑๙ ก.ย ๕๔นายอมรชัย ศิริไสย์ ผู้แทนจากสมาคมฯ เข้าร่วมสัมมนา และดูงานภาคสนามที่ เสียมเรียบ กัมพูชา ๒๐ ก.ย ๕๔
 นายอมรชัย ศิริไสย์ ผู้แทนจากสมาคมฯ กับ Mr. Guy Rhodes from Geneva International Center for Humanitarian Demining (GICHD) ที่เคยทำร่วมกันในการสำรวจทุ่นระเบิดครั้งแรกในปี ๒๕๔๓นายอมรชัย ศิริไสย์ ผู้แทนจากสมาคมฯ กับ Mr. Andrew Sully of APOP Thailand ที่ เสียมเรียบ กัมพูชา ๒๐ ก.ย ๕๔
 นายอมรชัย ศิริไสย์ ผู้แทนจากสมาคมฯ ร่วมถกปัญหาและเสนอแนวความคิดด้านการปฏิบัติงาน ที่ เสียมเรียบ กัมพูชา ๒๑ ก.ย ๕๔ผู้เข้าร่วมสัมมนาถ่ายรูปหมู่เมื่อเสร็จสิ้นการสัมมนา ที่กัมพูชา ๒๑ ก.ย ๕๔


This article comes from Thai Civilian Deminer Association (TDA)
http://tda.or.th

The URL for this story is:
http://tda.or.th/modules.php?name=News&file=article&sid=29