TDA attended Seminar on Cluster Munitions
Date:
Topic: About Cluster Munitions
สมาคมผู้เก็บกู้ทุ่นระเบิดพลเรือนไทยได้เข้าร่วมสัมมนาเรื่องระเบิดพวงและแนวทางการแก้ปัญหา ที่โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน กรุงเทพฯ ที่จัดโดยองค์กร NPA Thailand และกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศในวันที่ 18 สิงหาคม 2554 โดยการสนับสนุนของสถานเอกอัครราชทูตนอรเวย์ ออสเตรเลีย และสวิสเซอร์แลนด์ ชึ่งมีผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานความมั่นคงของรัฐและทางทหารได้เข้าร่วม รวมถึงผู้แทนของชาติที่สนับสนุนกิจกรรมด้านมนุษยธรรมเพื่อแก้ปัญหาด้านระเบิดพวง เช่นเอกอัครราชทูตคัทญา โนร์ดโกร์ด เอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย เอกอัครราชทูตไซมอน ฟาร์เบนบลูม เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย นายฟลาวิโอ มิลาน Counselor สถานทูตสวิสเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย 
  
    

สำหรับระเบิดพวง (Cluster Munitions) นั้นคือระเบิดลูกใหญ่ที่มีระเบิดลูกเล็กๆ บรรจุอยู่ร่วม 100 ลูกขึ้นไป เมื่อทิ้งออกจากเครื่องบินแล้วระเบิดลูกใหญ่จะแตกผ่าครึ่ง และระเบิดลูกเล็กๆจะกระจายตกลงมาบนพื้นดินเพื่อทำลายเป้าหมาย อย่างไรก็ตามมีลูกระเบิดเล็กจำนวนมากที่ตกถึงพื้นดินแต่ยังไม่ทำงานและเมื่อชาวบ้านผู้บริสูทธิ์ไปสัมผัส หรือแตะต้องเข้าโดยไม่ตั้งใจก็จะระเบิดก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตทันที

ช่วงสงครามเวียดนามระหว่างปี พ.ศ 2507-2518 เครื่องบินของอเมริกาได้ใช้ฐานบินที่ จ พิษณุโลก ขนระเบิดพวงจำนวนมากไปทิ้งใส่ฝ่ายตรงข้ามในขณะนั้น แต่เนื่องจากความเร่งด่วนของภารกิจ หลายเที่ยวบินจึงไม่สามารถทิ้งระเบิดเหล่านั้นใส่ข้าศึกฝั่งตรงข้าม ดังนั้นต้องกลับมาปล่อยทิ้งฝั่งไทยก่อนที่จะนำเครื่องบินลงจอด เช่นที่อุตรดิตถ์ ทำให้มีพื้นที่บางส่วนของ อ.ฟากท่า มีระเบิดพวงหลงเหลืออยู่โดยเฉพาะชนิดที่เรียกว่า
Mk 118

ระเบิดพวง Mk 118 ในพื้นที่ภูหนองซำใหญ่ของ อ.ฟากท่า อุตรดิตถ์ ได้ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อชุมชนใกล้เคียงโดยเฉพาะบ้านเชี่ยวตั้งแต่บัดนั้นมา ขัดขวาง ปิดกั้น การไป-มา การเข้าไปเก็บหาของป่าของชาวบ้าน (ไม้ฟืน ผัก ล่าสัตว์), การนำวัว ควายไปเลี้ยง การพักผ่อนหย่อนใจ การทำเกษตร และโครงการพัฒนาในท้องถิ่น เป็นต้น เคยมีรายงานว่ามีอุบัติเหตุจากวัตถุอันตรายดังกล่าว
 
    
                                       ผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิดที่ อุตรดิตถ์และพิษณุโลก

สมาคมผู้เก็บกู้ทุ่นระเบิดฯ ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงพยายามหาแนวทางช่วยเหลือหน่วยงานท้องถิ่น และได้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ เพื่อรับทราบถึงแนวทางใหม่ๆ สำหรับแก้ปัญหา และร่วมเสนอแนวความคิดด้วย

    


พลโท ธำรงด์ศักดิ์ ดีมงคล และนายอมรชัย ศิริไสย์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ ได้เข้าร่วมสัมนา


   

   
 
ผู้แทนจากสมาคมผู้เก็บกู้ทุ่นระเบิดฯ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนแนวความคิดกับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเกี่ยวกับระเบิดพวง

   

จากขวา นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ จากกระทรวงการต่างประเทศ เอกอัครราชทูต Katja Chr Nordgaardor เอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย เอกอัครราชทูต Simon Farbenbloom เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย

     

ผู้แทนของสมาคมฯ สนทนากับท่านเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยถึงแนวทางการทำงานด้านนี้ผู้แทนของสมาคมฯ สนทนากับท่านวิชาวัฒน์ อิศรภักดี อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และคุณพาสนา พุทธิกำพลถึงแนวทางการทำงานด้านนี้รวมถึงการเก็บกู้ทุ่นระเบิดพลโท ธำรงด์ศักดิ์ ดีมงคล และนายอมรชัย ศิริไสย์ ที่ปรึกษาสมาคมผู้เก็บกู้ทุ่นระเบิดฯ ในงานเลี้ยงค็อกเทลตอนเย็นที่ท่านเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนายอมรชัย ศิริไสย์ ที่ปรึกษาสมาคมผู้เก็บกู้ทุ่นระเบิดฯ กับคุณศุษิรา ชนเห็นชอบ หญิงผู้เป็นกำลังหลักในการจัดงานครั้งนี้ และนายสิทธิศักดิ์ จันทะพา


This article comes from Thai Civilian Deminer Association (TDA)
http://tda.or.th

The URL for this story is:
http://tda.or.th/modules.php?name=News&file=article&sid=27